Политика за сигурност

Общ преглед на Политиката за защита на лични данни

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас, е изключително важна. Затова и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява и къде и как събираме Ваши лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме, включително как можете да контролирате използването и разкриването на Вашата информация и как е защитена Вашата информация.

Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни по телефона (чрез обаждане или SMS), в онлайн регистрационна форма, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация и се прилага от всички компании в рамките на нашата група (за повече информация относно групата, моля, разгледайте по долу раздел „Кои сме ние?“).

В настоящата политика за защита на лични данни ще разгледаме следните основни въпроси:

1. Кои сме ние. Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме.

2. Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка.

3. С кого можем да споделяме Вашите данни.

4. Международен трансфер на Вашите лични данни.

5. Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги.

6. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните.

7. За какъв период от време съхраняваме Вашите лични данни.

8. Защита на данните.

9. Контакт с нас.

10. Промяна в политиката за защита на личните данни. 

Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

- Информацията, която споделяте с нас, при запитване за услуги/цени на нашите уеб сайтове https://carcolor.eu/ 

- Тази информация може да включва някоя или всички от следните данни: Вашите имена, телефонен номер, имейл адрес, компания, позиция, бизнес сектор, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи.

- Чрез регистрационната форма на Интернет сайтовете ни: Потребителско име; Парола; Мобилен телефон; Адрес на електронна поща и пощенски код; Град; Адрес за физическа доставка – при електронна търговия;

- Данни за кореспонденция с Вас – при електронна търговия; Номер на банкова сметка – при електронна търговия.

- Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите сайтове (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес). По този начин се опитваме се да определим кой/кое от нашите уебсайтове или предложения са интересни и полезни за Вас.

- Ваши контакти и подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме.

- Информация от други източници, като например наши партньори, специализирани компании, които предоставят информация за клиентите си с тяхно съгласие, в явен или анонимизиран вид (напр. компании за маркетингови проучвания, социални мрежи и др.), включително и информация за Вас, която е публично достъпна. 

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на интернет сайт https://carcolor.eu/, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

 Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка.

В качеството си на Администратор на лични данни и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на личните данни, можем да използваме Вашите лични данни, за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:

- За да ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някоя/и от нашите продукти или за да Ви изпратим закупен от нас продукт;

- За да Ви изпращаме имейли с новини и предложения от компанията;

- За да Ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори;

- За статистически нужди и анализи;

- За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, за продуктите, които използвате, за начина, по който ги използвате, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители;

- За да Ви изпращаме покани за участие в проучвания – онлайн или на хартиен носител. За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, приложения или уебсайтове. 

Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:

Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас;

- обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; обработването е необходимо, за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или на друго физическо лице;

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени в качеството ни на администратор на лични данни;

- обработването е необходимо за целите на наш легитимен/ законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни.
С кого можем да споделяме Вашите данни

1. С компании от групата Можем да споделяме Вашите данни (само в рамките на Вашето съгласие за това) с други компании от нашата група (описани в секция „Кои сме ние?“), когато имаме Вашето съгласие за това. Така ще можем да Ви осигурим първокласно обслужване.

2. С наши партньори и/или доставчици Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните!

Такива партньори са:

- Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име; Доставчици на технологична инфраструктура за картово плащане с цел да се реализира плащане на настоящия уебсайт, използваме външни изпълнители, които събират Вашата информация директно и, съответно, се явяват “администратори на лични данни”. Личните данни, които събират обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер, мобилен номер, данни, нужни за реализиране на плащането. Обработката на договора за покупко-продажба изисква също лични данни, пряко свързани със съответната поръчка. Събирането на данни се извършва с цел обработване на плащането и предотвратяване на измами. Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас;

- Компании за изпращане на SMS съобщения, когато трябва да Ви изпратим такова;

- Компании за организиране на реклами и промоционални събития на наши продукти, когато сте се регистрирали за участие в такова събитие. Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт от нас, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес. Например, в случай че сте посочили, че се интересувате от конкретен наш продукт, е възможно да виждате рекламни съобщения за нашите продукти в уебсайтове, които посещавате.

3. Други организации или личности: Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи.

Например:

- Ако обсъждаме продажба на целия или част от нашия бизнес, можем да споделим данни за Вас на потенциални купувачи – но само в обобщен вид, за да  могат те да оценят потенциала на бизнеса;

- Ако претърпяваме реорганизация или компанията ни е продадена на друга организация, можем да прехвърлим личните Ви данни към въпросната компания, за да продължим да Ви осигуряваме съответните продукти;

- Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);

- Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите клиенти, потребителите на наши продукти, системи и сървъри; или

- В отговор на изискване от страна на други физически лица (или техни представители), които се опитват да защитят законово регламентираните си права или правата на други физически лица или организации.

При всеки случай ще Ви информираме, преди да предоставим тези данни на трети лица. В случай, че това е практически невъзможно, ще Ви информираме в най-кратък срок след като сме предоставили данните Ви на трети лица.

Как ще получавате информация за нашите продукти и/или услуги?

Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас по имейл информация за нашите специални предложения, идеи, продукти, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас. В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:

като ни изпратите имейл за отказ на carcolor.eu@gmail.com

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

1. Достъп до и корекция на Вашите лични данни Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право и да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме. Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичността, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас. Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме, включително чрез добавяне на декларация.

2. Право да изтрием личните Ви данни Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили своето съгласие; когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите, предвидени от закона.

3. Право на преносимост на данните и право на жалба Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор. Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисия за защита на личните данни или съда, ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/, където ще научите повече.

4. Право на оттегляне на съгласието Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това към нас като ни изпратите имейл на carcolor.eu@gmail.com, като се свържете с нас по телефона на 00359878651811.

5. Право на възражение Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни за цели, свързани с директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Възражението може да бъде направено по телефон или с електронно писмо на посочените по-долу данни за контакт с нас.

6. Ограничаване обработването на лични данни Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им.  В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

7. Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, включващо профилиране

Имате право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране, когато това поражда правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен. 

Ако искате да упражните което и да е било от правата си, описани тук, моля, свържете се с нас на посочените в т. 4 контакти.

За какъв период от време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни в рамките на групата. Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. В масовия случай, ако не сме уточнили друго, данните Ви се съхраняват за срок от 2 (две) календарни години от датата на получаването им.

Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица мерки, включително: Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там;

Прилагаме и контрол на достъпа до нашите системи за информационни технологии с помощта на защитни стени (firewalls), валидиране на идентификационен номер (ID) и други технически методи.

Използваме способи като криптиране на информацията;

Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;

Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл към нас. 

Сайт ускорен с помощью Buslik Cache